Co zawiera niniejsza Polityka?

Ten dokument zawiera informacje związane z zasadami ochrony prywatności Użytkowników korzystających z serwisu „Audiofeels.pl”. Z poniższego tekstu można uzyskać informacje:

a) jakie dane Użytkowników są przetwarzane w związku z korzystaniem z Serwisu „Audiofeels.pl” i jakie są zasady przetwarzania tych danych;

b) kto i na jakich zasadach może przetwarzać dane Użytkowników;

c) jakie prawa przysługują Użytkownikowi w związku z przetwarzaniem jego danych przez Administratora;

d) jakie środki ochrony prywatności Użytkowników są stosowane przez Administratora;

e) w jakich celach w ramach Serwisu wykorzystywane są pliki cookies.

Zasady i procedury opisane w niniejszym dokumencie są zgodne z obowiązującym prawem w Polsce, a w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym „RODO”).

W celu zapoznania się treścią rozporządzenia należy odwiedzić oficjalną witrynę z tekstami prawa Unii Europejskiej pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.

Jakie pojęcia są w niej używane?

Serwis – to witryna internetowa prowadzona przez zespół, znajdująca się pod adresem https://www.audiofeels.pl  

Regulamin – to dokument, który określa zasady korzystania z Serwisu, dostępny pod adresem: Regulamin

Administrator – to osoba, która prowadzi Serwis i odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie. Administratorem Serwisu jest Phoenix Records sp. z o.o., ul. Stobnicka 1, 60-480 Poznań

Użytkownik – to osoba, która odwiedza Serwis.

Jakie dane Użytkowników są przetwarzane i na jakiej podstawie?

W Serwisie przetwarzane są dane osobowe o Użytkownikach, związane z korzystaniem z Serwisu. Administratorem tych danych jest Administrator serwisu. 

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego, zasady przetwarzania danych osobowych Użytkownika są następujące:

● podmiot, który jest odpowiedzialny za przetwarzanie (administrator danych osobowych): Administrator;

● zakres danych: dane podane w treści formularza, w szczególności imię, nazwisko, kod pocztowy, adres e-mail, telefon, adres IP urządzenia, z którego Użytkownik odwiedza Serwis i przeglądarki internetowej (user-agent).

● cel przetwarzania: odpowiedź na wiadomość Użytkownika, reakcja na żądanie Użytkownika zgłoszone w wiadomości;● podanie danych osobowych jest konieczne do zrealizowania celów podanych wyżej – niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości odpowiedzi lub zareagowania na wiadomość lub żądanie Użytkownika; 

● podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda wyrażona przez Użytkownika).

● czas przetwarzania: przez okres korespondencji lub realizacji żądania Użytkownika, nie dłużej niż do czasu wycofania zgody lub do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń stron.

Kto ma dostęp do danych?

Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników do podmiotów z którymi współpracuje, np. świadczących usługi informatyczne i prawne.

W przypadkach przewidzianych przez prawo, Administrator może przekazać dane organom państwa (np. Policji).

Gdzie przetwarzane są dane?

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, ale mogą być przetwarzane również poza, jednak wyłącznie w przypadku, gdy dane terytorium oferuje dostateczny poziom bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Jakie prawa przysługują Użytkownikowi?

Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

a. prawo dostępu do danych osobowych,

b. prawo do sprostowania danych osobowych,

c. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

d. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, 

a także, w przypadkach i na zasadach określonych w RODO:

a. prawo do żądania usunięcia danych osobowych

b. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

c. prawo do przenoszenia danych osobowych,

W jaki sposób zapewniona jest ochrona prywatności?

Czynności związane z wysyłaniem wiadomości za pośrednictwem Serwisu (przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem formularza z pytaniem o wycenę) są realizowane przy użyciu bezpiecznego połączenia SSL. Oznacza to, że przesyłane dane są szyfrowane i w ten sposób chronione przed odczytaniem przez osoby trzecie.

Administrator dokłada szczególnej staranności, by dane przetwarzane były zgodnie z prawem i z poszanowaniem zakresu zgody wyrażonej przez Użytkownika.

Fizyczne bezpieczeństwo jest zapewnione przez szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych wdrożonych przez podmiot, który udostępnia Serwis w internecie.

Czym są pliki cookies (ciasteczka) i jaki mają związek z Użytkownikiem?

W związku z funkcjonowaniem Serwisu wykorzystywany jest mechanizm cookies. Oznacza to, że w urządzeniu Użytkownika serwery mogą zapisywać dane informatyczne (pliki cookies), w postaci niewielkich plików tekstowych. Dane te mogą być odczytywane przez serwery przy każdym połączeniu z tego urządzenia.

Serwis wykorzystuje różne typy plików cookies. 

Pierwsza kategoria to pliki związane z prawidłowym funkcjonowaniem, które muszą być w użyciu, aby Użytkownik skorzystał z Serwisu oraz by wszystkie funkcje Serwisu działały poprawnie (np. aby Serwis był poprawnie wyświetlany na urządzeniu Użytkownika). Te pliki nie zawierają danych osobowych.

Druga kategoria to pliki cookies związane z aktywnością Użytkownika w Serwisie. Pliki te służą realizacji usług zewnętrznych, takich jak wyświetlanie zagnieżdżonego filmu YouTube. Do korzystania z tego typu plików cookies, Użytkownik, musi wyrazić zgodę. Zgodę można jednak w każdej chwili wycofać. Więcej na temat tego w jaki sposób YouTube wykorzystuje pliki cookies oraz przetwarza dane osobowe można znaleźć tutaj: https://www.youtube.com/t/privacy

Opcja zapisywania i przechowywania plików cookies jest domyślnie włączona w przeglądarkach internetowych. Brak zmiany powyższych ustawień oznaczać będzie możliwość zapisywania plików cookies w urządzeniu Użytkownika i uzyskiwania przez serwery dostępu do nich. 

Ustawienia plików cookies mogą zostać w każdym czasie zmienione, tak by zablokować automatyczne zapisywanie plików cookies lub by Użytkownik był za każdym razem informowany o ich zapisaniu. Użytkownik może również usuwać pliki cookies. Szczegółowe informacje dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Użytkownik może także zarządzać wyborem plików cookies związanych z usługami reklamowymi za pośrednictwem strony internetowej: www.youronlinechoices.com/pl/    

Czy są przetwarzane jakieś inne dane o Użytkownikach?

Korzystanie z witryny wiąże się również z zapisywaniem przez serwer danych pomocniczych służących do funkcjonowania Serwisu: adres IP Użytkownika, data i godzina, informacje o wersji przeglądarki internetowej oraz systemie operacyjnym Użytkownika. Dane te są zapisywane w logach serwera i są dostępne wyłącznie dla administratora serwera. Zawartość tych danych nie służy do identyfikacji konkretnego Użytkownika.

Jak skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem w sprawach związanych z ochroną prywatności, w tym w celu realizacji uprawnień Użytkowników, możliwy jest pod adresem: ul. Stobnicka 1, 60-480 Poznań lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: koncerty@audiofeels.pl

Jak złożyć skargę na przetwarzanie danych?

W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych zapraszamy do zgłaszania swoich zastrzeżeń Administratorowi Serwisu.

W każdej sytuacji użytkownik może złożyć skargę związaną z przetwarzaniem danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.